• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/alkenkimya.makine/

Reverse Osmosis SistemiReverse Osmosis Sistemi
Klasik su arıtma cihazlarıyla istenilen hassaslıkta su elde edilemediğinde Ters Osmoz uygulanır. Genellikle deniz suyu arıtımı, orta tuzlu sular, az tuzlu sular, acı kuyu suları, sertliği ve iletkenliği çok yüksek olan suların arıtımında Reverse Osmoz tekniği kullanılır. Reverse Osmoz Sistemi sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan ve günümüzün en gelişmiş yöntemlerinden biridir.Reverse Osmosis sisteminin çalışma prensibi; konsantre (derişik) çözelti ile seyreltik çözeltinin yarı geçirgen özellikte olan bir membran ile ayrılmasıdır. Membran iki fazı birbirinden ayıran seçici bir bariyer olarak görev yapar. Membranların yarı geçirgen özelliği ile suyun geçişi, çözünmüş olan minerallerin geçişine göre daha kolaydır. Fiziksel ve kimyasal yapılarından dolayı membranlar, bünyesinde genel olarak tuz iyonları olmak üzere, istenmeyen iyonları barındıran sudan, iyonların ayrıştırılması işlemi için kullanılır.

 

Reverse Osmosis tekniğinin geliştirilmesinde doğada bulunan denge prensibi baz alınmıştır. Yarı geçirgen bir membran ile ayrılmış konsantrasyonları farklı iki çözeltiye osmotik basınç uygulanarak konsantrasyonu yoğun olan çözelti tarafından düşük olan tarafa bir akış yönü sağlanır.


Reverse osmoz sistemlerindeki membranların daha uzun ömürlü ve verimli olarak kullanılması için, akışkan membran yüzeyine paralel yönde verilir. Bu sayede partiküller membran yüzeyinde tıkanmaya neden olmadan dışarıya atılır. Ayrıca membranların korunması için iyi bir ön filtrasyon gereklidir.Membranların dizaynı yapılırken membranların diziliminin ve suyun yapısının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Membran dizilimi ve donanımının yapılması için teknik yeterlilik ve uzman bir kadroya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle piyasada yanlış dizayn Reverse Osmosis Sistemi Akış Yönü ve uygulamalardan dolayı çalışamayan yüzlerce Reverse Osmoz Sistemi bulunmaktadır.R.O Membran Katmanlarının Gösterimi


Reverse Osmosis Sistemlerinde Kullanılan Membranların Verimli ve Uzun Ömürlü Çalışması için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

    » Osmoz sistemi öncesinde çok iyi bir ön aritma yapılması,

    » Suyun ısısının ayarlanması,

    » Suyun özelliğine uygun membran dizaynının doğru yapılması,

    » Uygun ve doğru antiskalant seçilmesi,

    » Membranların kimyasal yıkamasının yapılacağı zaman membranların yapısına zararlı kimyasallardan kaçınılması,

    » Membranlar cilt hassasiyetindedir ve cilde temasta zarar veren hiçbir kimyasalın kullanılmaması gerekmektedir.

 

Reverse Osmosis Sistemi Sınıflandırılması:

    » Yüzey Suları (TDS Değeri <1000 ppm="" span="">

    » Kuyu Suları(TDS Değeri 2000-10000 Ppm)

    » Deniz suyu (TDS Değeri 10000-36000 Ppm)

    » Çift Kademeli Sistemler

    » Tek Kademeli Sistemler